phí dịch vụ vay vốn ngân hàng kiểm tra 1 tiết toán đại lớp 9 chương 1

Trên thực tế bạn vay tiêu dùng tại Cần Thơ thì MK-FINANCE sẽ giải ngân tiền mặt cho bạn theo yêu cầu để có thể phục vụ cho việc chi tiêu của bạn. Nên bạn có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày