thoi gioi di dong huawei

Vậy tôi xin phép được hỏi tại sao không được và nếu gián đoạn thì giải quyết như thế nào? BHXH Việt Nam trả lời như sau: Theo quy định tại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày