em can tien nhan di khach

Vay tín chấp thêm 10% từ khoản vay thế chấp sẵn có. Giải pháp vốn cho cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh tại các khu chợ, tuyến phố và các. Vay tiêu dùng không cần tài sản bảo đảm dành cho khách hàng công tác trong ngành giáo dục.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày