24h.com.vn tuyển dụng

Hỗ trợ vay tiền nhanh tại các huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Bảo mật. Nếu quá thời hạn trên mà khách hàng không đến nhận, tiền giải ngân sẽ. tiền để được xem xét và chấp thuận gia hạn việc thanh toán khoản vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày