tiền lãi ngân hàng vietcombank bảng xanh viết phấn

Rất ngạc nhiên và vô cùng bất ngờ khi các loại súng tiểu liên bắn nhanh mạnh nhất hành tinh không có một đại diện nào của nước Nga.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày