the gioi di dong tai ben tre

Trong Safari trên iPhone, hãy duyệt web, chia sẻ liên kết, xem trang bạn đã mở. đồng thời cập nhật dấu trang, lịch sử và danh sách đọc trên tất cả các thiết bị. chuyển sang chế độ xem Trình đọc, chỉ định các giới hạn quyền riêng tư, v.v..

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày