viettel post online

+ Năm đầu tiên: 1,0% trên số tiền trả nợ trước hạn + Năm thứ 2.. 2018-09-24 - Lãi suất vay ngân hàng Vietcombank hiện nay - Lãi suất vay cá nhân ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày