làm thẻ tín dụng ngân hàng nào - làm thẻ tín dụng ngân hàng nào:

Thông tin PGD Lũy Bán Bích Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Địa chỉ Số 351-353 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.. Chi nhánh Vietcombank gần PGD Lũy Bán Bích. 2.3 km; PGD Lãnh Binh Thăng cách 2.8 km; PGD Tân Phú cách 2.9 km; PGD Lê Đại Hành cách 3.2 km.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày