tuyen lai xe tai tien giang

Các sản phẩm vay tín chấp Vietcombank được đẩy mạnh, đặc biệt là. ĐĂNG KÝ vay vốn ngay để nhận được nhiều ưu đãi về lãi suất từ ngân hàng. cho vay cao so với nhiều ngân hàng, tối đa 75% giá trị tài sản đảm bảo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày