mua xe oto tra gop can tho

Chuyển đến Điều kiện để bạn được cấp hạn mức tín dụng thấu chi của BIDV - Về độ tuổi: là người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày