tinnhac twice

Biểu lãi suất áp dụng cho các khoản vay bán lẻ của Techcombank. (Áp dụng. Cho vay mua BĐS & Cho vay tiêu dùng thế chấp BĐS mục đích xây/ sửa nhà. Kỳ hạn 1. Sản phẩm tiêu dùng tín chấp. Lãi suất tính trên dư nợ ban đầu. 11.24%.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày