thế giới di dong iphone x

Dịch vụ ứng tiền Vina là dịch vụ tiện tích giúp cho thuê bao di động giải quyết. Số tiền mà thuê bao được ứng sẽ do hệ thống tổng đài VinaPhone đưa ra tùy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày