lãi suất tiền gửi bidv năm 2018

. THÔNG TIN KHÁC. Giới thiệu. CHỢ NHẠC CỤ - HƠN CẢ. @chonhaccu.fanpage. Tổng quan về Công ty. MUA BÁN TRAO ĐỔI.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày