công ty tài chính homecredit mst

Đã khi nào bạn gọi điện cho một ai đó mà phải nhàm chán nghe những tiếng tút tút khó chịu. Và chuyện đó đã không còn nữa khi Viettel mang.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày