hỗ trợ vay tín chấp doanh nghiệp

Bài này sẽ chia sẻ 7 bản mẫu dịch sổ hộ khẩu sang tiếng anh. 2 loại sổ. Màu đỏ, trang bìa được in sẵn chỉ có quốc hiệu và chữ sổ hộ khẩu .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày