hướng dẫn đăng ký mạng viettel

Những khoản chi lặt vặt, vợ chồng tôi luôn có cách chi tiêu hợp lí.. Bạn có cho rằng người trẻ nên nhất định dành dụm tiền để mua nhà, hay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày