số tổng đài fpt hải phòng

Mẫu hợp đồng dịch thuật - Dịch tài liệu pháp lý, hợp đồng là một trong những thế mạnh của Công ty. Ngôn ngữ : Từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày