chi nhánh ngân hàng vpbank tân phú ngân hàng phương đông ocb.com.vn

Phương pháp hạch toán tạm ứng Tài khoản 141 theo Thông tư 133. Hạch toán các. Khoản tạm ứng là khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.. Kỳ kế toán là gì.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày