vay tiền theo thẻ tín dụng vpbank

Sơ yếu lí lịch” về gã lính đánh thuê lắm mồm - Deadpool sẽ là một món điểm. Dưới đây là infographic tóm tắt ngắn gọn về nhân vật Deadpool.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày