tre 3thang tuoi biet lam gi - tre 3thang tuoi biet lam gi: tính rx để vôn kế chỉ số 0

Chuyển đến Gói vay mua nhà, tiêu dùng thế chấp sổ hồng, sổ đỏ - Các gói sản phẩm cho vay của ngân hàng chính là chìa khóa mở ra.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày