trả góp qua hd bank cửa hàng viettel quận 11

Mối quan hệ chồng chéo giữa VNDirect với HomeDirect (một trung. thiệt hại chỉ là 7 tỷ đồng nếu HomeDirect bị giải thể hay phá sản.. Thừa Thiên - Huế: Bắt nhóm đối tượng tín dụng đen cho vay lãi suất đến 730%/năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày