gà 3 hàng vảy múa nhà mình rất vui

Xem Video Clip + Ngày Mới Vẫy Gọi - 365DaBand HD cực nhanh. Tải Ngày Mới Vẫy Gọi chất lượng cao miễn phí.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày