cam nam xai

23 việc làm Làm Theo Giờ đang tuyển dụng tại Cà Mau trên , cập nhật. Công ty tài chính TNHH HDSAISON. Cà Mau. 10.000.000 - VNĐ15.000.000.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày