vay tiền home credit ko trả

Mô tả công công việc của một nhân viên kế toán nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ chi tiết các công. Xây dựng định mức nguyên vật liệu cho các món ăn, dịch vụ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày