tổng đài internet viettel daklak

Agribank cung cấp sản phẩm "bảo hiểm bảo an tín dụng" cho khách hàng là cá. được bảo hiểm liên tục từ 59 tuổi) được ngân hàng chấp thuận cho vay hoặc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày