tư thế go down

Triển khai thi hành Hiến pháp: Quyền con người, công dân được bảo đảm. 17/10/2019 15:40. Chính phủ vừa có báo cáo số 458/BC-CP gửi Quốc hội về sơ kết.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày