tin nhắn viettel bao nhiêu tiền

Cảm ơn bạn đã quan tâm! Tuy nhiên, Tiền Mặt Nhanh chưa chính thức hoạt động. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi Tiền Mặt Nhanh sẵn sàng! Theo dõi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày