tmcp công thương việt nam chi nhánh phú thọ

Câu hỏi thứ 2 - Điều kiện, mức hưởng và thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần?. Em muốn hỏi làm thế nào để nhận Bảo hiểm xã hội 1 lần, và có phải là ngày 25/01/2018 em có thể lên. Câu hỏi thứ 3 - Rút BHXH một lần khi có 2 sổ BHXH.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày