hotline điện máy xanh

Hội cần vay tiền Hà Nội là nơi kết nối giữa người cho vay và người đi vay tại khu vực Hà Nội. Nghiêm cấm. Cashwagon♥️: 18 tuổi bao nợ xấu.10 ngày k lãi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày