cách ứng tiền mobi sim mới mua công thức tính lãi suất vay ngân hàng

Gia đình anh Mùa A Lu ở bản Tà Số là một trong những hộ tiên. dân bản Tà Số tích cực đóng góp công sức, kinh phí để làm đường bê tông.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày