tuyển lái xe việt yên bắc giang vay tiền theo sim - vay tiền theo sim:

Chuyển đến Tiếp nhận hồ sơ vay tiêu dùng cá nhân của khách hàng - Hồ sơ vay tiêu dùng bao gồm hồ. khác nhau tùy từng ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày