lãi suất tiết kiệm ngân hàng bưu điện

Fake cmnd 2019 - Việc làm giả chứng minh nhân 2019 qua. dẫn bạn sửa lại ở file cmnd có sẵn được chia sẻ trên mạng Internet mà thôi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày