vay tiền nhanh binh duong

26.2.2019 ai còn nghe những bản nhạc 1 thời này k điểm danh . Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu Nơi mà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày