tim thue mat bang tai hue

Sản phẩm cho vay tín chấp của BIDV có những ưu điểm nổi bật như sau: Thủ tục cho. Chi tiết lãi suất gói vay tín chấp theo lương ngân hàng BIDV như sau:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày