vật chất và ý thức trong công tác công an

Cong an kia, co chot em ei, em chua roi, che, Forever Alone, phien ban, CSGT, Mr, Harlem, Mot nu cuoi luon he, tat may xuong xe, che, Forever Alone, phien ba.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày