bộ hồ sơ giải ngân dien may xanh dien thoai di dong

Tháng 6/2019, Ngân Hàng Phương Đông áp dụng mức lãi suất cao nhất. với các khoản tiền gửi lớn hơn 500 tỉ đồng của khách hàng cá nhân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày