vay tien mat gap trong ngay

Tôi khuyên mọi người,chính là các thiếu nữ thời nay,đừng ăn bận quá hở hang.Ăn mặc quá hở hang,tương lai đều bị đọa vào địa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày