thanh toán fe credit qua mobile banking

Khái niệm hàm ý nói rằng “Tiền tệ có gía trị theo thời gian” có nghĩa là một đồng tiền. Lãi suất: là lãi t c (Tiền lãi) trong một đơn vị thời gian chia cho vốn đầu tư ban.. 5.000 × 95,3962 = 476.981USD 25 Bạn có thấy điểm khác biệt gì không?. Từ công thức (2.3) giá trị tương lai của khoản tiền phát sinh ở hiện tại, ta suy ra.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày