các gói vay ngân hàng nông nghiệp

Xem trang cá nhân của những người có tên là Nhận Đi Khách. Tham gia Facebook để kết nối với Nhận Đi Khách và những người khác bạn có thể biết. Facebook.... Làm việc tại Đi khách kiếm tiền · Nhận Đi Khách · Xem ảnh · Hà Nội.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày