mơ sửa nhà - mơ sửa nhà: tải bài hát bang bang bang

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay được trừ và không được trừ khi. Thời điểm các bạn đi vay mà sổ tiền mặt còn nhiều thì sẽ không được cho vào chi phí hợp lý đâu.. Nợ TK 635: (Tổng số tiền lãi vay mà DN trả cho cá nhân cho vay)

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày