lãi cho vay ngân hàng vietcombank mot tram trieu 1 phut

Để nghe đọc sách, xin bấm vào đây: ○ BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT Tác gỉa: HT. Thích Thanh Từ - Người đọc: Thùy Thu (Audio) Bản PDF để in:

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày