thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú

Lãi lớn năm 2017, ngân hàng sẽ giảm lãi suất cho vay năm 2018?. Theo phân tích của chuyên gia tài chính-ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, hoạt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày