đăng ký mạng fpt

Siêu thị Điện máy XANH 207 Trần Hưng Đạo, Mang Yang, Gia Lai khai trương. Địa chỉ: 207 Trần Hưng Đạo, Tổ 4 , TT. Kon Dơng , H. Mang Yang, T. Gia Lai.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày