xe thăng bằng phong tro moi xay dalat

Thủ tục vay tiền mua nhà Vietcombank đơn giản, thủ tục linh hoạt giúp hỗ trợ tài. về lãi suất vay mua nhà Viecombank tháng 11/2019 cũng như các chính sách.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày