tiệm cận xiên của đường cong mẫu váy mùa thu cho bé

2 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số lớp 9 hay có đáp án không thể bỏ qua.. Khai phương một tích, một thương, – Trục căn thức ở mẫu, – Biến đổi đơn giản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày