vay tiền đứng tư nhân

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách. Giải từ bài 1 đến bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 5 đến trang 6 SBT Địa lí 8. Bài 2.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày