bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt bảng xanh giá

Nói về những tiện ích của việc đi “chùa online”, chị Trần Lê Trang (nhân. Chưa kể, một số người còn dùng mạng xã hội để coi bói, giảng Phật.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày