tiếng chồn đèn

Fruit Ninja, cá lớn nuốt cá bé, cá mập báo thù, mèo ninja …những game rất cần sự nhanh nhẹn của đôi tay và đôi mắt quan sát thật tinh tế. Bạn có thể vượt qua.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày