đăng ký xe máy điện cần giấy tờ gì vay tư nhân hải phòng

Khám phá thế giới|VTV2 - Những Hiện Tượng Bí Ẩn Nhất Hành Tinh -- TẬP 7. Giải trí & Cuộc sống. Loading... Unsubscribe.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày