xem so dien thoai hop tuoi 1980

Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh. quy định chi tiết về tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc của người lao động Việt Nam được.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày